תקנון

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים מקוונת (להלן: "התקנון") 

א. אתר www.suzannedellal.org.il (להלן "האתר"), מופעל על ידי עמותת מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, נוה צדק, תל אביב (ע"ר 58-015-493-8) (להלן: "העמותה"), אשר כתובתה יחיאלי 5, נוה צדק, תל אביב 65149.
ב. העמותה מאפשרת לכל המעוניין (להלן "הרוכש"), לרכוש כרטיסים למופעים ופעילויותיה השונות (להלן "המופע").
ג .ניתן לרכוש כרטיסים באמצעות קופות הכרטיסים מספר טלפון: 03-5105656 שעות פעילות קופות הכרטיסים: בימים א'- ה' - בין השעות 09:00-21:00 וביום שישי שבת כשעתיים לפני מופע וערבי חג 09:00-13:00 . 
ד .ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג . 
ה .תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לכל המינים. 
ו .העמותה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחרי מועד התיקון
ז .כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. 

 

תנאים כללים.

 1. הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. העמותה מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.
 2. הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין
 3. הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 4. הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי, אישי או חינוכי בלבד וכי לא יעשה בו כל שימוש בעל אופי מסחרי
   

רכישת כרטיסים 

 1. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את העמותה. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול
 2. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים
 3. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, תעביר העמותה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו  
  התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. העמותה תעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה
 4. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה
 5. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה
 6. למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם קופות הכרטיסים במספר טלפון 03-5105656
 7. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי העמותה או מי מטעמה
 8. הכרטיסים יימסרו לרוכש בקופות העמותה, בכפוף להצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה
   

המופעים

 1. מופעים שונים מתקיימים במרכז סוזן דלל אלא אם צוין במפורש אחרת. כללי כניסה לאולם 
  -
  באולם סוזן דלל 366 מקומות ישיבה -הכניסה לאולם זה מותנית בבידוק בטחוני ע"פ הנחיות משטרת ישראל -באולם סוזן דלל קיימת מערכת שמע ללקויי שמיעה 
  -
  במצב חירום ,יש להתנהג בהתאם להנחיות שיועברו במערכת הכריזה -במצב שריפה ,יש לפנות את האולם דרך יציאות החירום ,בהתאם להנחיות ,במהירות ובזהירות 
  -
  אין כניסת מאחרים 
  -
  הכניסה בלבוש הולם -אסורה הכניסה עם מזון ושתיה -הצילום בזמן המופע אסור בהחלט -יש לכבות טלפונים ניידים או לשים במצב טיסה ,ולהימנע משימוש 
  -
  אסורה הכניסה עם נשק -אסורה הכניסה לתינוקות וילדים מתחת לגיל .3 -אסורה הכניסה עם עגלות ילדים -אסורה הכניסה עם אופניים ,סקייטבורד ,קורקינט ,רולרבליידס -אסורה הכניסה עם בטריות של אופניים ,תיקים רחבי ממדים, חבילות מכל סוג -אסורה הכניסה לבעלי חיים. 
 2. על הרוכש להתייצב חצי שעה לפני תחילת המופע לצורך איסוף הכרטיסים מקופות העמותה שבבניין מרכז סוזן דלל
 3. בתנאי מזג אויר גשום או סוער – אם יבוטל המופע בעקבות תנאי מזג האוויר תבוטל הרכישה והרוכש יקבל את כספו בחזרה
  ביטול רכישה
 4. בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר או דרך קופות הכרטיסים יהיו 48 שעות לפני המופע. יש ליצור קשר ישיר לקופות הכרטיסים במספר טלפון 03-5105656 לביטול הכרטיסים
 5. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב העמותה לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן
 6. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית העמותה לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמה העמותה לחברת כרטיס האשראי עבור העסקה, ו/או דמי ביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010
   

סודיות ופרטיות

 1. העמותה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה ,לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות 
  המופיעות להלן. יצוין, כי העמותה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS. 
 2. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת הכרטיסים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים כזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת העמותה להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה
 3. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת העמותה ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה
 4. העמותה שומרת על זכותה לאסוף בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. העמותה תהיה זכאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי
 5. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב'עוגיות’ (“cookies”) קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה ו/או מי מטעמה על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו
 6. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
  • צורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה
  •  אם עבר הרוכש על החוק.
  • במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין העמותה לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי
  • העברת פרטי הקשר עם הרוכש ללהקה שעבור המופע שלה הוא רכש כרטיסים ("הלהקה החיצונית"), לצורך שימוש בהם כמפורט להלן.
 7. יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים בקופות הכרטיסים ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת

אין עלייך חובה חוקית למסור מידע אישי לעמותה ומסירתו תלויה ברצונך והסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע המתבקש, באופן מלא ומדויק, ייתכן ולא נוכל לספק לך את השירות שביקשת, להשלים את רכישת הכרטיסים, או ליצור קשר איתך במידת הצורך.
העמותה תשתמש במידע האישי שנמסר בעת רכישת כרטיסים לצורך הפעילות השוטפת של העמותה וקיום המופעים הרלבנטיים, כמו גם כדי לשלוח אליך מידע והודעות שיווקיות, כמפורט להלן בהרחבה.

כאשר הרוכש רוכש כרטיסים למופעי להקות חיצוניות, הוא מסכים כי העמותה תהיה רשאית להעביר את פרטי הרוכש, לרבות פרטי הקשר שלו ומידע אישי נוסף שהעמותה אספה, ללהקה החיצונית הרלבנטית, אשר תהיה רשאית לשמור מידע זה באופן עצמאי במאגריה, וזאת בנוסף למידע ששומרת  העמותה כדי לאפשר את ההתקשרות עם הרוכש. במקרה כזה, הלהקה החיצונית הרלבנטית היא שנושאת באחריות לכל פנייה מטעמה אל הרוכש ולשימוש שהיא עושה במידע כאמור. יובהר כי אישור התקנון על-ידי הרוכש מעיד גם על הסכמתו כי הלהקה החיצונית תהיה רשאית לפנות אל הרוכש בהודעות שיווקיות, כמפורט להלן.

תנאים נוספים

 1. דיוור שיווקי מטעם העמותה והלהקות החיצוניות  בעת שאתה מאשר את התקנון, או נרשם באופן אקטיבי באילו מטפסי הרישום או ההצטרפות באתר, את מאשר גם את הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות, דיוור ישיר או דברי פרסומת (במסרונים, דוא"ל, או באמצעי דיגיטלי אחר) מהעמותה עצמה והן באופן עצמאי מהלהקה החיצונית שלמופע שלה הרוכש רכש כרטיסים – והכול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מסרים שיווקיים  מהעמותה, ביכולתך לבקש להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור על-ידי משלוח הודעה בכתב, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור, או בהודעה חוזרת (בדרך שבה נשלחה אלייך ההודעה).

בנוסף, תשומת ליבך כי הודעות פרסומיות ששולחת אליה הלהקה החיצונית שלמופע שלה רכשת כרטיסים, מכוח הסכמתך לעיל, נשלחות אליך בצורה עצמאית ונפרדת והאחריות ביחס אליהן חלה על הלהקה הרלבנטית (ולא על העמותה, המפעילה רשימת דיוור עצמאית).

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מהרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם
 2. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות העמותה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש
 3. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין העמותה לרוכש, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד
 4. העמותה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
 5. העמותה רשאית לבטל/לשנות את המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

מערכת למכירת כרטיסים