שלושים שנות יצירה במרכז סוזן דלל

2 נובמבר 2018 

שלום רב, 
הנדון: שלושים שנות יצירה במרכז סוזן דלל
1989 - 2019

במהלך שנת 2019 נציין שלושים שנות מחול ויצירה במרכז סוזן דלל במגוון אירועים ומופעים. 

אחד המיזמים המובילים, המתוכנן לחודשים ספטמבר/אוקטובר 2019, יסקור שלושים שנות יצירה ישראלית במרכז, מיום הקמתו.   

מרכז סוזן דלל יתכבד לארח להקות ואמנים אשר יגישו ערב מלא מיצירותיהם, ובו פריסה כוריאוגרפית משלל יצירות הלהקה/יוצר, משלושים שנות מופעי הלהקה ומופעיו במרכז. 

אודה להצעותיכם בכתב למייל,  projectnew@sdc.org.il
או פגישה בתאום מול אבי איבן במשרדי המרכז 03-5454006 או במיילavi@sdc.org.il . 

על כל ההצעות להגיע למשרדי המרכז לא יאוחר מיום שישי 29 לדצמבר 2018. 

שאר הפרטים לאחר ההגשה הראשונית. 


בברכה נאמנה, 
יאיר ורדי, מנכ"ל 
 

מערכת למכירת כרטיסים